Kıçına Girsin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kıçına Girsin"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kıçına Girsin, Türkçe argo bir ifadedir ve birini sinirlendirmek, rahatsız etmek veya kızdırmak anlamına gelir. Bu ifade, genellikle samimi olmayan veya kaba bir dil kullanıldığında kullanılır. İfadelerin etkisini artırmak veya birini hedef almak için kullanılabilir, ancak saygısızlık veya kabalık içerebilir.

Hakaret mi?


Kıçına Girsin kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın hayvanlarını beslediği ... Köyü muhtarı olan katılan ...'e köy camisinin önünde "Benim hayvanlarımdan kim rahatsız oldu, boynuzları bir yerine mi battı, beni kim şikayet ettiyse hayvanları boynuzu kıçına girsin, kim şikayet ettiyse lafım ona" biçimindeki sözler ile hakaret ettiği, bu sözlerin tanıklar tarafından duyulduğu ve her ne kadar sanık hakaret içerikli sözlerinde katılanın ismini zikretmemiş ise de bunun katılana yönelik olduğunun herkes tarafından bilindiğinin tanık beyanları ile doğrulanması karşısında, sanığın katılana hakaret ettiğinin kabulü ile hükümlülük kararı verilmesi gerekirken, hakaret içeren sözlerinin katılana yönelik olmadığı şeklindeki yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/3116 Karar: 2015/3572 Tarih: 29.06.2015

 

"Kıçına Girsin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.