Sen de İşin İçindesin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sen de İşin İçindesin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sen de İşin İçindesin" deyimi, bir durumun içinde yer almak, olayın bir parçası olmak anlamına gelir. Bu deyim, genellikle bir sorunun veya zorlu bir durumun içinde bulunan kişileri tanımlamak için kullanılır. "Sen de işin içindesin" ifadesi argoda genellikle bir kişiye, olaya veya duruma karıştığını veya içinde olduğunu ima etmek amacıyla kullanılan bir tabirdir. Bu ifade, kişinin bir konuda etkili veya dahil olduğunu vurgulamak veya onunla ilgili bir durumu sorgulamak için kullanılır.

Bu terim, genellikle alaycı bir ton taşır ve karşı tarafın katılımını veya etkisini eleştirmek veya sorgulamak amacı taşır. Ancak, ifadeyi kullanırken karşı tarafı rencide etmek veya aşağılamak amacı taşımamak önemlidir. Daha yapıcı bir dil kullanarak ifadeleri açıklamak ve karşı tarafın duygularını gözetmek iletişimi daha olumlu ve anlayışlı bir hale getirebilir.

Hakaret mi?


Sen de İşin İçindesin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın daha önceki başvurusuna ilişkin soruşturma evrakının akıbetini sorması üzerine, Cumhuriyet savcısı olan mağdurun tebligatın çıkarıldığını, bunu kendisine değil postacıya sorması gerektiğini söylemesi akabinde sanığın mağdura hitaben söylediği kabul edilen "Ne bileyim ben postacıyı, postacı mı geldi, bir avukat var işin içinde, o yüzden dosyayı kapattınız, dilekçe yazacağım, sen de işin içindesin, seni de yazacağım" şeklindeki ifadelerin bir bütün olarak değerlendirildiğinde, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket sınırlarımı aşan ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/28671 Karar: 2014/196 Tarih: 13.01.2014

"Sen de İşin İçindesin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.