Senin Verdiğin Kararın Amına Koyayım (Sinkaf Edeyim)

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Senin Verdiğin Kararın Amına Koyayım (Sinkaf Edeyim)"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Senin Verdiğin Kararın Amına Koyayım" ifadesi, argo ve kaba bir dil kullanılarak dile getirilen bir tabirdir. Bu ifade, bir kişinin veya birinin önerdiği veya yaptığı bir kararı, öneriyi ya da fikri umursamadığını veya aldırmadığını ifade etmek amacıyla kullanılır. Aynı zamanda, karşıdaki kişinin düşüncelerini veya önerilerini ciddiye almayıp küçümsemek veya reddetmek anlamını taşır.

Bu ifade, iletişimde hoşgörüsüz ve saygısız bir dil kullanmanın bir örneği olarak kabul edilir. İnsanlar arasındaki etkileşimde daha yapıcı, saygılı ve olumlu bir dil kullanmak, daha sağlıklı ve anlayışlı iletişim kurmanızı sağlar. Daha olumlu ve yapıcı bir dil kullanarak iletişim kurmanız her zaman daha iyi sonuçlar doğurur.

Hakaret mi?


Senin Verdiğin Kararın Amına Koyayım (Sinkaf Edeyim) kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Hakime hitaben: Senin verdiğin kararın a.ına koyayım) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık …’in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına..

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/40173 Karar: 2017/12086 Tarih: 31.10.2017

"Senin Verdiğin Kararın Amına Koyayım (Sinkaf Edeyim)" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.