Zaten Siz de Bunlardan Yanasınız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Zaten Siz de Bunlardan Yanasınız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Zaten Siz de Bunlardan Yanasınız" ifadesi, kişi veya grupların belirli bir görüşü, davranışı veya konuyu desteklediğini veya benimsediğini ima eden bir ifadedir. Bu ifadeyle karşı tarafta olanların da aynı düşünce veya eğilimlere sahip olduğu, olaya veya meseleye benzer bir şekilde yaklaştığı vurgulanmaktadır.

Hakaret mi?


Zaten Siz de Bunlardan Yanasınız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın yargılanmakta olduğu başka bir davanın duruşması sırasında, mahkeme hakimi olan mağdura yönelik olarak söylediği "Beni içeri atın da bunlar kurtulsun, zaten siz de bunlardan yanasınız, ne yapayım benim başka söyleyecek ve gidecek bir yerim yok, bari siz bunlardan yana olmayın, ben başbakanlığa kadar gittim" şeklindeki sözlerinin mağdurun onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici ve eleştiri niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/26832 Karar: 2016/8192 Tarih: 20.04.2016

"Zaten Siz de Bunlardan Yanasınız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.