Memur Parçası

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Memur Parçası"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Memur Parçası, genellikle memurların çalışma saatleri, maaşları veya statüleri ile ilgili olarak alaycı veya küçümseyici bir şekilde kullanılan bir sözdür.

Hakaret mi?


Memur Parçası kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, öğretmen olan oğlunun hak ettiği ek ders ücretinin ödenmediğini iddia eden sanığın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan mağdura hitaben söylediği "Memur parçası" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması sebebiyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilerek sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken, şikâyetten vazgeçme sebebiyle düşme karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/4024 Karar: 2015/2074 Tarih: 02.06.2015

"Memur Parçası" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.