Kime Dayılanıyorsun?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kime Dayılanıyorsun?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kime dayılanıyorsun?" ifadesi bir kişinin davranışlarını abarttığını, dikkat çekmeye çalıştığını veya gereksiz bir şekilde gösteriş yaptığını eleştirmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin fazla kendini ön plana çıkarmasını veya dikkat çekmeye çalışmasını vurgularken, aynı zamanda kişinin gerçekliği veya samimiyeti sorgulamak amacı taşır. "Kime dayılanıyorsun?" terimi, genellikle olumsuz bir çağrışım taşır ve kişinin dikkat çekme veya takdir kazanma amacıyla gereksiz yere abartılı davrandığını ifade eder.

Bu deyim, bir kişinin kendini abartılı bir şekilde ifade etme veya dikkat çekme amacıyla gereksiz yere gösteriş yaptığını eleştirirken, aynı zamanda insanların samimiyet ve doğallık değerlerini vurgular. "Kime dayılanıyorsun?" ifadesi, insanların dikkat çekme veya kabul görme ihtiyacını anlatırken, aynı zamanda samimi ve içten davranmanın ve başkalarını etkilemek amacıyla gereksiz yere gösterişten kaçınmanın önemini vurgular. Terim, insanların doğal ve içten davranışlarının daha değerli olduğunu ve kendini olduğu gibi ifade etmenin daha anlamlı olduğunu anlatırken, aynı zamanda gereksiz gösterişten ve abartılı davranışlardan kaçınma gerekliliğini anlatır.

Hakaret mi?


Kime Dayılanıyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana yönelik sarf ettiği kabul edilen "Sen kime dayılanıyorsun, bekle lan" şeklindeki sözlerin nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olup hakaret suçunun yasal unsurlarını oluşturmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yerinde olmayan gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2018/1891 Karar: 2021/8881 Tarih: 1.03.2021

"Kime Dayılanıyorsun?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.