Kraldan Çok Kralcı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kraldan Çok Kralcı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kraldan çok kralcı" ifadesi, bir kişinin veya grubun, bir otorite figürünün veya liderin yanında fazla sadık veya itaatkar bir şekilde davrandığını, ona aşırı bağlılık gösterdiğini veya onun her söylediğini sorgulamadan kabul ettiğini ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin eleştiri yapmadan veya bağımsız düşünmeden sadece liderin gösterdiği yolda ilerlediğini vurgular.

Terim, genellikle kişinin kendi fikirlerini veya değerlerini bir kenara bırakarak, liderin isteklerine veya görüşlerine aşırı bir şekilde uyması anlamında kullanılır. "Kraldan çok kralcı" ifadesi, liderin veya otorite figürünün kararlarını sorgulamadan, eleştiri yapmadan ve bağımsız düşünmeden hareket etmek anlamına gelir. Bu tabir, kişinin kendi özgürlüğünden veya düşüncelerinden ödün vererek, liderin veya otoritenin gösterdiği yolu takip ettiğini anlatmak için kullanılır.

Hakaret mi?


Kraldan Çok Kralcı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, suç tarihinde İlköğretim Okulu Müdürü olan sanığın kendisi hakkında disiplin soruşturması yapan ve aleyhine rapor düzenleyen eğitim müfettişi katılana gönderdiği mesajda yer alan "Kraldan çok kralcı oldun, zulmünüzün mağduru oldum, Allah bu zulmünüzü aynen göstersin, sizin adalet ve vicdanınıza güvenmem, sizin gibi zalimce karar verenler" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığın rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/5281 Karar: 2014/20086 Tarih: 04.06.2014

Karar #2

Muhtar olarak görev yapan sanığın kaymakam olan katılana elektronik posta ile gönderdiği tüm yazı içeriği ve özellikle "..son nefesimi vermeden şunları söylerim; kaymakam bey muhtara verdiğin bunca sıkıntıyı, hakareti, zulmü, kanunlardan aldığınız yetkiye dayanarak yaptınız. Bu sizin yaptıklarınızı ne bir devlet başkanı ne bir başbakan, cumhurbaşkanı ne de bir ülkenin kralı yapmaz. Siz kraldan da kralcı mısınız desem suç işlemiş olur muyum bey? Acaba bir yerine iki kez mi asardınız...” şeklindeki sözlerin, katılanın kendisini rencide etmesine yönelik, ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/28682 Karar: 2014/219 Tarih: 13.01.2014

"Kraldan Çok Kralcı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.