Paranın Uşakları

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Paranın Uşakları"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Paranın Uşakları" terimi, genellikle maddi çıkarları veya menfaatleri uğruna başkalarına bağlılık gösteren, kendini paraya veya güce satan, özgürlüğünden veya değerlerinden ödün veren kişileri tanımlamak için kullanılan bir ifadedir. Bu terim, bireylerin kişisel değerlerini veya ahlaki prensiplerini bir kenara bırakarak maddi kazanç veya avantaj elde etmeye odaklanan kişilere atıfta bulunur.

"Paranın Uşakları" terimi, genellikle eleştiri veya alay amacıyla kullanılır ve bireylerin kişisel onurlarını veya değerlerini satmayı göze aldıkları bir durumu ifade eder. Bu ifade, toplumda bencil veya menfaat odaklı davranışların eleştirilmesinde veya dikkat çekilmesinde kullanılabilir.

Hakaret mi?


Paranın Uşakları kelimesi hakaret değildir. 

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın şikâyetçilere hitaben söylediği ve mahkemece hakaret olarak kabul edilen ifade bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın yönelttiği sözlerin (Allah belanızı versin, paranın uşaklarısınız) şikayetçilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba söz ve hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı ve beraat kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırı...

Yargıtay 8 CD Esas: 2017/2487 Karar: 2018/5082 Tarih: 09.05.2018

"Paranın Uşakları" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.