Aldığınız Para Kefen Parası Olsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Aldığınız Para Kefen Parası Olsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Aldığınız para kefen parası olsun" ifadesi, Türkçede birine, elde ettiği para için dilek veya beddua niteliğinde söylenen bir cümledir. Bu ifade, genellikle birinin haksız veya adaletsiz bir şekilde elde ettiği paranın, o kişinin ölümüyle ilişkili masraflarını (örneğin kefen ve cenaze masrafları) karşılamak için kullanılacağı düşüncesiyle kullanılır. Bu cümle, birinin haksız kazanç elde ettiğine, başkalarının zararına bir eylem gerçekleştirdiğine veya adaletsiz bir durum yarattığına inanıldığında söylenebilir ve genellikle olumsuz ve kızgın bir anlam taşır.

Hakaret mi?


Aldığınız para kefen parası olsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın kızı aleyhine icra takibi yapan avukatın kendilerinden fazla para aldığımı düşünerek söylediği "Aldığımız para kefen parası ol sun, haram yiyorsunuz biçimindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri ve beddua niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçe ile mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/27357 Karar: 2014/3588 Tarih: 05.02.2014

"Aldığınız Para Kefen Parası Olsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.