Kimliğini Göster

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kimliğini Göster"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kimliğini göster" ifadesi, genellikle bir kişinin kimliğini kanıtlamak veya kimliğini doğrulamak amacıyla istendiğinde kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin adını, fotoğrafını, doğum tarihini ve diğer kimlik bilgilerini resmi olarak belgelendirmesini veya sunmasını ifade eder. "Kimliğini göster" terimi, güvenlik amaçları, resmi işlemler veya yetkili kişilerle etkileşimler sırasında kişinin kimliğini tanımlayabilmek amacıyla kullanılır.

Bu deyim, genellikle resmi belgeler veya kimlik kartları gibi belgelerin sunulması gereken durumları ifade ederken, aynı zamanda kişinin kendini tanıtması ve kimliğini doğrulaması gerektiği durumları da vurgular. "Kimliğini göster" ifadesi, kişilerin güvenliği ve kimlik doğrulaması konularına dikkat çekerken, aynı zamanda resmi işlemlerin düzgün ve güvenilir bir şekilde yürütülmesinin önemini vurgular. Terim, kimlik bilgilerinin güvende tutulması ve sahteciliğin engellenmesi amacıyla kişilerin kimliklerini doğrulama gerekliliğini vurgularken, aynı zamanda kişisel gizliliğin korunmasının da önemini vurgular.

Hakaret mi?


Kimliğini Göster kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanık ...'in katılana söylediği kabul edilen "Kimliğini göster lan" şeklindeki sözün muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2020/939 Karar: 2020/6493 Tarih: 04.06.2020

"Kimliğini Göster" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.