Kılavuz Olarak Kargayı Seçmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kılavuz Olarak Kargayı Seçmek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kılavuz Olarak Kargayı Seçmek, bir atasözüdür. Bu söz, yanlış veya kötü bir kişiye güvenerek hareket etmenin sonucunun zarar veya pişmanlık olacağını anlatır. Bu söz, kılavuz ve karga kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Kılavuz, yol gösteren veya rehberlik eden bir kişi veya nesnedir. Karga ise, siyah tüylü, gürültülü ve akıllı bir kuştur. Bu söz, genellikle birine uyarı, eleştiri veya alay amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Kılavuz Olarak Kargayı Seçmek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanıkların... isimli internet sitesine... İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olan katılan hakkında yazdıkları "Odada oturarak. Valilik rüyaları görerek, Kılavuz olarak kargayı seçerek, Yalan yanlışa bulaşarak velhasıl ihanet ederek ancak ve ancak ahretini yakarak büyük azap kazanırsın” şeklindeki sözlerinin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanıkların beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/25985 Karar: 2016/9738 Tarih: 05.05.2016

"Kılavuz Olarak Kargayı Seçmek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.