Hizmetçi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hizmetçi"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Hizmetçi, hizmet gören kimse veya belli bir ücretle ev işlerini yapmak için tutulan kadın demektir. Hizmetçiler, geçmişte büyük evlerde yaygınca görülen bir iş koluydu. Hizmetçi kelimesi Türk Dil Kurumu tarafından da tanımlanmıştır. Hizmetçi kelimesinin doğru yazımı hizmetçi şeklindedir

Hakaret mi?


Hizmetçi kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın doktor olan katılana yönelik söylediği kabul edilen "Sen benim hizmetçimsin, sen bana bakmak zorundasın" şeklindeki ifadelerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/42265 Karar: 2017/11261 Tarih: 18.10.2017

"Hizmetçi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.