Duba Gibisin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Duba Gibisin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Duba gibisin kelimesi, çok şişman anlamına gelen bir deyimdir.

Hakaret mi?


Duba Gibisin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılana hitaben söylediği sözlerin (Haciz işlemine katılan avukata hitaben: Duba gibisin duba, sana zaten veren vereceğini vermiş) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile hakaret suçundan mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/11188 Karar: 2021/5294 Tarih: 22.02.2021

"Duba Gibisin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.