Duruşa Bak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Duruşa Bak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Duruşa bak" ifadesi genellikle aşağılayıcı bir dil kullanımı içeren bir terimdir ve karşıdaki kişinin fiziksel görünümünü veya davranışını eleştirmek veya alay etmek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Duruşa Bak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılan ...'e söylediği "Şu tipe bak, bu nasıl memur, şu duruya bak" şeklindeki ve müşteki ...'e yönelik müştekinin gıyabında söylediği "Burası nasıl bir yer, müdürünüze söyleyin, dağda sığır gütsün" biçimindeki sözlerinin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/7233 Karar: 2015/9414 Tarih: 27.10.2015

"Duruşa Bak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.