Eliniz Götünüzde Geziyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Eliniz Götünüzde Geziyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Eliniz götünüzde geziyorsunuz" ifadesi, bir kişinin ya da grubun gereken işleri yapmamak veya sorumluluklarını yerine getirmemek anlamını taşır. Bu ifade, kınama veya eleştiri amacıyla kullanılır ve kişilerin sorumluluklarını yerine getirmediği veya gereksiz yere boş vakit harcadığı durumlarda kullanılabilir.

Hakaret mi?


Eliniz Götünüzde Geziyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılanlara yönelttiği sözlerin (Polis memurlarına hitaben: Eliniz g.tünüzde geziyorsunuz katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış, ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/23345 Karar: 2022/13224 Tarih: 25.05.2022

"Eliniz Götünüzde Geziyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.