Düzgün Nöbet Tut

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Düzgün Nöbet Tut"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Düzgün nöbet tut" genellikle askeri veya güvenlik görevlileri için kullanılan bir ifadedir ve disiplinli, düzenli ve sorumluluk sahibi bir şekilde nöbet görevini yerine getirmek anlamını taşır. Nöbet tutmak, belirli bir bölgeyi veya alanı koruma, gözetleme veya denetleme amacıyla görevli olmayı ifade eder.

"Düzgün nöbet tut" ifadesi genellikle ciddiyet, sorumluluk ve profesyonellikle ilişkilendirilir. Bu terim, güvenlik, koruma veya benzeri görevlerdeki kişilerin düzenli ve etkili bir şekilde nöbet görevini yerine getirmesi gerektiğini vurgular.

Hakaret mi?


Düzgün Nöbet Tut kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın nöbet tutan katılan polis memuruna söylediği "Dizgin nöbet tut, silahına tıklatma, kafanı ağrıtma, nöbette uyuma" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması sebebiyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/8228 Karar: 2016/371 Tarih: 13.01.2016

"Düzgün Nöbet Tut" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.