Partizan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Partizan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Partizan," genellikle siyasi veya ideolojik bir bağlamda kullanılan bir terimdir ve bir kişinin belirli bir parti, grup veya ideolojiye aşırı derecede bağlı olduğunu ve bu bağlılık nedeniyle objektiflikten veya tarafsızlıktan sapabileceğini ifade eder. Partizanlık, kişinin kendi tercihlerini veya görüşlerini diğerlerinin önüne koyması ve bu nedenle belirli bir konu veya mesele hakkında tarafsız değerlendirmeyi zorlaştırması anlamına gelir.

"Partizan" terimi, genellikle bir konu veya tartışma sırasında tarafsızlık ve objektiflikten uzaklaşan, önyargıyla hareket eden veya belirli bir tarafta yer alan kişileri eleştirmek veya tanımlamak için kullanılır. Bu terim, bir kişinin bağlı olduğu parti, grup veya ideolojinin savunuculuğunu yaparken, farklı görüşlere veya perspektiflere kapalı olabileceği anlamını taşır.

Hakaret mi?


Partizan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen somut olayda, sanığın nüfus memuru olan mağdura hitaben söylediği "Öğrencilerin kaydını neden yapmıyorsun, sen partizanlık yapıyon şeklindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba bir davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçe ile mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı.....

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/1946 Karar: 2014/7590 Tarih: 06.03.2014

Karar #2

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın öğretmen olan eşinin bir başka okula atanması ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan katılana söylediği kabul edilen "Siz adaletsizlik yapıyorsunuz, partizanca davranıyorsunuz" şeklindeki sözler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/6611 Karar: 2014/33390 Tarih: 18.11.2014

"Partizan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.