Kendilerini Allah Zannediyorlar

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kendilerini Allah Zannediyorlar"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kendilerini Allah zannediyorlar" ifadesi, genellikle aşırı özgüvene, kibir veya kendini beğenmişliğe sahip olan kişilerin, kendilerini olağanüstü yeteneklere veya güce sahip gibi gördüklerini ve başkalarını küçümseyerek veya aşağılayarak davrandıklarını ifade eder. Bu deyim, insanların yüksek özsaygı sınırlarını aşarak kendilerini diğerlerinden üstün görmelerini veya tanrısal bir tutum sergilemelerini eleştirmek veya alay etmek amacıyla kullanılır.

"Kendilerini Allah zannediyorlar" ifadesi, bazen büyük bir özsaygı veya aşırı özgüvenle birlikte gelen egoistik veya bencil davranışları anlatırken, aynı zamanda kişilerin düşüncesizce veya gereksiz yere kendilerini öne çıkarmalarını veya övünmelerini eleştiren bir ifadedir. Bu deyim, kişinin gerçekçi olmayan bir şekilde kendini abartması ve başkalarını hor görmesi durumlarını tanımlarken, toplumsal uyumsuzlukları veya çatışmaları ifade edebilir.

Hakaret mi?


Kendilerini Allah Zannediyorlar kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın yanında bulunan kolluk görevlilerinden mağdur ... ve müşteki ...'e "Bırakın lan" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin ve devamında mahkeme heyetinde yer alan ve ...'e yönelik "Kendilerini Allah zannediyorlar, Allah çoluklarından çocuklarından çıkarsın" şeklinde temenni ve beddua niteliğindeki sözlerinin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı…

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/42299 Karar: 2017/11705 Tarih: 25.10.2017

"Kendilerini Allah Zannediyorlar" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.