Adam Kayırmacılığı İle Hanedan Kuracak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adam Kayırmacılığı İle Hanedan Kuracak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adam kayırmacılığı ile hanedan kuracak" ifadesi, bir kişinin veya bir grubun, sürekli olarak belirli kişilere veya gruplara ayrıcalık tanıyarak ve onları kayırarak, güçlü ve etkili bir yapı oluşturabileceğine işaret eder. Bu ifade, genellikle olumsuz bir anlam taşır, çünkü adil ve objektif olmayan bir yaklaşım sergileyerek, diğer insanların haklarını ihlal etme potansiyeline sahiptir. Bu tür durumlar, özellikle iş yerlerinde veya politik çevrelerde sıkça rastlanan bir problemdir. Bu ifade, bir kişi veya grubun, diğerlerinin zararına olacak şekilde sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini ve bu sayede güç ve nüfuz elde ettiğini belirtir.

Hakaret mi?


Adam kayırmacılığı ile hanedan kuracak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılanı hedef alarak yazdığı yazı içeriklerindeki eleştiri niteliğindeki ifadelerin (internet haber sitesinde, belediye genel sekreter yardımcısını hedef alarak: Genel Sekreter Yardımcısı ... donatıldığı  "Duka" yetkilerle, iki aydır yaptığı usulsüz yönten ve atamalarla belediye camiasında infiale yol açtı. Adam kayırmacılığı ile "hanedan kuracak" yorumları yapılan ... göreve başladıktan sonra mali durumu belediye personelince tartışılan Başkanı... yasadışı uygulamaların içine çekmesi de ayrıca dikkat çekiyor) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı...

 

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/38696 Karar: 2018/7198 Tarih: 09.05.2018

"Adam Kayırmacılığı İle Hanedan Kuracak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.