Şerefsizlik Yapma

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Şerefsizlik Yapma"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Şerefsizlik yapmak, etik değerlere aykırı hareket etmek ve başkalarına zarar vermek anlamına gelir. Bu makalede, şerefsizlik yapmanın ne olduğu ve neden yanlış olduğu hakkında konuşacağız. Şerefsizlik yapmak, insanların güvenini sarsar, ilişkileri zedeler ve toplumda olumsuz bir etki yaratır.

Şerefsizlik yapmanın sonuçları da oldukça ciddidir. İnsanlar tarafından dışlanma, itibar kaybı, hukuki sorunlar ve psikolojik etkiler gibi pek çok olumsuz sonuçla karşılaşabilirsiniz. Şerefsizlik yapan kişiler, çevrelerindeki insanların güvenini kaybeder ve ilişkilerini zedeler. Ayrıca, şerefsizlik yapmanın toplumda yayılması, insanların birbirine olan güvenini azaltır ve sosyal ilişkileri olumsuz etkiler.

Hakaret mi?


Şerefsizlik Yapma kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana gönderdiği mesajlarda yer alan "Şerefsizlik yapma" ve "Terbiyesizleşme" şeklindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/1362 Karar: 2020/7821 Tarih: 24.06.2020

"Şerefsizlik Yapma" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.