Ne Yapıyorsan Yap Lan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ne Yapıyorsan Yap Lan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ne yapıyorsan yap lan" ifadesi argoda genellikle bir kişiye, yaptığı şeyi sorgulamadan veya eleştirmeden devam etmesini ima etmek veya sözde ilgisiz bir şekilde onun işini yapmasını istemek amacıyla kullanılan bir tabirdir. Bu ifade, kişinin yaptığı şeyi umursamadan veya değersiz görmek amacıyla kullanılır.

Terim, genellikle alaycı veya umursamaz bir ton taşır ve kişinin faaliyetini veya eylemini hafife almaktan veya onunla ilgilenmemekten bahseder. "Ne yapıyorsan yap lan" ifadesi, karşı tarafı ciddiye almadığını veya onunla uğraşmak istemediğini vurgular. İfadeyi kullanırken dikkatli olmak önemlidir, çünkü karşı tarafı rencide edebilir veya iletişimde olumsuz bir etki yaratabilir. İletişimde daha saygılı ve anlayışlı bir dil kullanmak, karşı tarafı anlamak ve duygularını gözetmek iletişimi daha olumlu bir hale getirebilir.

Hakaret mi?


Ne Yapıyorsan Yap Lan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın kendisine ceza yazılacağının söylenmesi nedeniyle duyduğu öfke ile katılana söylediği kabul edilen "Ne yapıyorsan yap lan" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin muhataplarının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/6582 Karar: 2019/11733 Tarih: 09.09.2019

Karar #2

Ne Yapacaksanız Gelin Yapın Ulan

Cezaevinde hükümlü olarak bulunan sanığın açık görüşün bittiğini ve koğuşuna dönmesini söyleyen katılana "Ben buradayım, ne yapacaksanız gelin yapın ulan" şeklinde söylediği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek tarzda somut bir fiil isnadı da sövme içermediği, kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/4218 Karar: 2015/6392 Tarih: 01.10.2015

"Ne Yapıyorsan Yap Lan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.