Senin Sahibin Kim?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Senin Sahibin Kim?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Senin Sahibin Kim?" ifadesi, genellikle bir insana veya nesneye sahip olma veya kontrol etme amacıyla yönelik olarak kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin başka birinin hakimiyetini veya yönetimini sorgularken veya onunla ilişkisini anlamaya çalışırken kullanılır. "Sahip" terimi, kontrol etme veya yönlendirme anlamını taşırken, bu ifadeyle kişi genellikle birinin yetkisini veya ilişkisini anlamaya çalışmaktadır.

"Senin Sahibin Kim?" ifadesi, bazen alaycı veya sorgulayıcı bir tonla kullanılarak kişinin başkalarına bağımlılığını veya etkisini ifade etmek amacı taşıyabilir. Ancak, bu tür ifadeler bazen saygısızlık veya hoşgörüsüzlük içerebilir. İletişimde anlayışlı ve saygılı bir dil kullanmak, sağlıklı iletişimi teşvik ederken olumsuz etkileşimleri azaltabilir. Başkalarının özgürlüğüne ve haklarına saygı göstermek, olumlu ilişkiler kurmaya yardımcı olabilir.

Hakaret mi?


Senin Sahibin Kim? kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın öğretmen olan müştekiye karşı söylediği "İki karısınız, bir çocuğun altını değiştiremediniz mi, bakıcısın, sahibin kim lan senin" biçiminde rahatsız edici, kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin şikâyetçinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde mahkûmiyet karar verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/3168 Karar: 2015/3459 Tarih: 25.06.2015

"Senin Sahibin Kim?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.