Eşkıya Mısın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Eşkıya Mısın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Eşkıya; dağda, kırda yol kesen hırsızlar, haydutlar anlamına gelen bir kelimedir. Eşkıya Mısın sorusu, eşkıya gibi davranan veya eşkıya olma durumunda olan birine yöneltilen bir sorudur. Bu soru, genellikle kızgınlık, alay veya tehdit içeren bir sorudur.

Hakaret mi?


Eşkıya Mısın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın mağdura söylediği kabul edilen "Siz kimsiniz lan bana ceza veriyorsunuz, Allah mısınız, eşkıya mısınız, ... 'de bana kimse ceza yazamaz, basın gidin lan" şeklindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18 CD Esas: 2016/5403 Karar: 2018/3165 Tarih: 08.03.2018

Karar #2

Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen sözlerin (Avukata hitaben: Eşkıya mısın anarşist misin, sen ne biçim avukatsın) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/12836 Karar: 2021/6846 Tarih: 01.03.2021

Karar #3

Olay günü sanığın müştekilere söylediği kabul edilen “Eşkıya mısınız" şeklindeki sözün muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/8757 Karar: 2021/11917 Tarih: 06.04.2021

"Eşkıya Mısın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.