Anan Belli Baban Belli

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Anan Belli Baban Belli"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Anan belli baban belli" ifadesi, bir kişinin babasını bilmediği veya babası hakkında belirsizlik olduğu durumlarda kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, bir kişinin babasının kim olduğunun net olmadığını ve bir açıklamanın veya açıklığa kavuşturmanın gerektiğini ima eder.

Ancak, bu ifade aynı zamanda oldukça aşağılayıcı bir ifade olarak da kullanılabilir ve kişinin ailesine yönelik aşağılayıcı bir ifade olarak algılanabilir. Bu nedenle, bu tür ifadelerin kullanımı, başka insanların duygularını incitmeden ve saygıyı koruyarak yapılması önemlidir.

Hakaret mi?


Anan belli baban belli kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın mahalle muhtarı olan katılan ...e yönelik söylediği "Senin kim olduğunu biliyorum, anan belli baban belli?" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılanlara yönelttiği sözlerin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı ...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/8059 Karar: 2013/24237 Tarih: 01.10.2013

"Anan Belli Baban Belli" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.