Paralelci

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Paralelci"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Paralelci, Fethullah Gülen liderliğindeki cemaate mensup olan veya destekleyen kişilere verilen bir siyasi veya aşağılayıcı bir isimdir.

Hakaret mi?


Paralelci kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana yönelttiği sözlerin (Sen paralelcisin, hastasin, senin yaptığını paralelciler bile yapmaz. kızıl komünistler bile yapmaz, senin takıntın var, şu an yapmış olduğun şey de takıntı hastalığındandır) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış, ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD. Esas: 2020/11162 Karar: 2020/19419 Tarih: 10.12.2020

"Paralelci" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.