Öküz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Öküz"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Öküz" genellikle bir kişinin kaba, anlayışsız veya ahmakça davrandığını ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bu kelime, kişinin davranışlarını eleştirmek veya onun zeka veya zekânlık düzeyini aşağılamak amacıyla argo olarak kullanılır. "Öküz" terimi, olumsuz bir anlam taşıdığı için nezaket kurallarına uygun olmayan bir dil içerebilir ve hoşgörülü iletişim ilkeleriyle çelişebilir.

"Öküz" ifadesi, genellikle kişiler arasında ilişkilerde veya tartışmalarda kullanılarak, karşı tarafa yöneltilen bir suçlama veya alay şeklinde ifade edilebilir. Ancak bu ifadenin kullanımı, saygılı ve yapıcı bir iletişim kurmak amacıyla dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Olumsuz duyguları azaltmak ve anlayışlı bir diyalog sağlamak için daha ılımlı ve hoşgörülü ifadeler tercih edilmelidir.

Hakaret mi?


Öküz kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Katlanan sanığın apartman boşluğunda yüksek sesle bağırarak gıyabında söylediği "Öküz" sözünü kendi evinin içinden duyduğuna dair beyanı, dinlenilen tanıklar tarafından da evlerinin içinden aynı sözü duyduklarına ilişkin ifadeleri karşısında, olayda ihtilat unsurunun oluştuğu gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçe ile beraat karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 1. CD Esas: 2012/31201  Karar: 2013/31993 Tarih: 2.12.2013

Karar #2

Sanık...'in olay esnasında katılanın "Terbiyesizsiniz, hayvansınız diye benzer hakaretlerini sürdürdüğünü, bu hakaretlere karşılık "Asıl terbiyesiz sizsiniz" diye hakaretlerini iade ettiğini savunması, katılan ...'in kafasını camdan çıkartıp "Sizler hayvansınız, eşek, öküz geri zekalı, aptal, beyinsiz" şeklinde sözler ile hakaret ettiğini, arkadaşı ...in "Sen git ben içeri giriyorum" dediğini ve binaya doğru giderken de ...'in "Siz terbiyesizsiniz" dediğine yönelik beyanı ve tanık...'in erkek bir şahsın çocuk azarlar gibi "Terbiyesizler, öküzler diye bağırmasını duyduğunu, bunun üzerine odasının penceresinden dışarı baktığını, sonrasında kim olduğunu bilemediği bayan sesinin de "Terbiyesiz de sensin, öküz de sensin" diye karşılık verdiğine yönelik anlatımı karşısında, sanık hakkında TCK'nın 129. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükümleri de tartışılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, "iddianamede bu şekilde bir ifade anlatılmadığından ve karşılıklı hakaret hükümleri uygulaması yapılmamak sureti ile sanık lehine değerlendirme yapılarak beraat yönünde hüküm kurmak gerekmiştir" şeklinde yasal olmayan ve yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı…

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/2639 Karar: 2015/2852 Tarih: 17.06.2015

Karar #3

Sanığın, katılanın kendisine "sarhoş köpek" demesine sinirlenerek "sen de öküzsün" dediğine dair savunması karşısında, olayın çıkış sebebi üzerinde durularak, TCK'nın 129. maddesindeki haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı tartışılmadan, yetersiz gerekçe ile hüküm kurulması kanuna aykırıdır.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 30.01.2014 Tarih 2012/34024 Esas ve 2014/2716 Karar Sayılı

"Öküz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.