Allahsızlık Yapma/Yapıyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Allahsızlık Yapma/Yapıyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Allahsızlık yapma" ifadesi Türkçede kullanılan bir deyimdir ve genellikle bir kişinin başka bir kişiye veya gruba karşı, onların ahlaki değerlere, vicdana veya insanlık kurallarına uygun davranmalarını hatırlatmak veya uyarmak için kullanılır. Bu ifade, bir uyarı veya öğüt niteliğindedir.

Özetle, "Allahsızlık yapma" deyimi, bir kişinin diğerine, yaptıkları eylemler veya davranışlar nedeniyle etik, ahlaki veya vicdani değerlere aykırı olmamalarını ve daha doğru ve etik bir şekilde hareket etmelerini hatırlatmak veya öğütlemek için kullanılır. Bu ifade, insanların daha saygılı, dürüst ve doğru bir şekilde hareket etmelerini teşvik etmeyi amaçlar.

Hakaret mi?


Allahsızlık Yapma/Yapıyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılan doktora söylediği kabul edilen sözlerin (Allahsızlık yapma) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığından CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince beraat kararı verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle CMK'nin 223/2-e maddesi gereğince beraat kararı verilmesi kanuna aykırı…..

Yargıtay 18 CD Esas: 2018/2844 Karar: 2019/12784 Tarih: 23.09.2019

Karar #2

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana hitaben söylediği kabul edilen "Allahsızlık yapıyorsunuz" sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/5771 Karar: 2019/10163 Tarih: 10.06.2019

"Allahsızlık Yapma/Yapıyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.