Ananızdan Babanızdan Bulun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ananızdan Babanızdan Bulun "
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ananızdan babanızdan bulun" deyimi, bir kişinin ya da bir grubun, birine ya da bir şeye karşı kaba veya hakaret içeren bir dil kullanarak saldırganca davrandığı bir ifadedir. Bu tür ifadeler genellikle saygısızlık, küfür veya aşağılama amacı taşır. Bu deyim, genellikle insanlar arasında olumsuz bir tartışma veya çatışma sırasında kullanılır. Ancak, bu tür ifadeler hoşgörüsüz ve saygısızca davranışları yansıttığı için olumlu bir iletişim modeliyle uyuşmaz.

"Ananızdan babanızdan bulun" Türkçede argo bir ifadedir ve küfür içermektedir. Bu ifadeyi kullanmak, kişiye veya kişilerin aile üyelerine hakaret etmek anlamına gelebilir. Lütfen saygılı bir şekilde iletişim kurmaya dikkat edelim ve argo ifadeleri kullanmaktan kaçınalım.

Hakaret mi?


Ananızdan Babanızdan Bulunkelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılanlara hitaben "Niye babama bağırıyorsunuz, kötü davranıyorsunuz, Allah belanızı versin, ananızdan babanızdan bulun" şeklindeki sözlerinin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp beddua ve rahatsız edici, kaba ve nezaket dişi hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

 

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/36540 Karar: 2017/6244 Tarih: 22.05.2017

"Ananızdan Babanızdan Bulun " kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.