Dinsiz İmansız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dinsiz İmansız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Dinsiz imansız" terimleri, genellikle bir kişinin dini inançlara veya manevi değerlere sahip olmadığını veya inançlarını reddettiğini ifade eder. "Dinsiz", kişinin hiçbir dine ait olmadığını veya dine olan inancını kabul etmediğini ifade ederken, "imansız" terimi, bir kişinin tanrı veya ilahi varlıklara olan inancını yitirdiğini veya reddettiğini ifade eder.

Bu terimler, bireylerin dini görüşlerini tanımlamak veya ifade etmek amacıyla kullanılırken, bazen olumsuz bir anlam taşıyabilirler. Dini inançlar, kişisel bir mesele olduğundan ve farklı insanlar farklı inançlara sahip olabileceğinden, bu terimler başkalarına saygı gösterme ve hoşgörülü olma gerekliliğiyle ele alınmalıdır. "Dinsiz" veya "imansız" terimleri, kişisel eleştirilerde veya anlaşmazlık yaratma amacıyla kullanıldığında olumsuz bir etki yaratabilir.

Hakaret mi?


Dinsiz İmansız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanığın suç tarihinde BİMER’e gönderdiği elektronik posta içeriğinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına "Dinsiz imansız" ve "Türk adı taşımayan" sıfatlarını atfederek Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde bir fiil veya olgu isnat etmek suretiyle ağır eleştiri ve yakınma sınırlarını aştığı ve bu şekilde atılı suçu işlediği düşünüldüğünden, aksi yöndeki düşünceye dayanan Daire kararına itiraz edilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile Dairemiz arasındaki uyuşmazlık, sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşup oluşmadığına ilişkindir. Dairemizin ilgili kararı usul ve kanuna uygun görülmekle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz gerekçeleri yerinde görülmediğinden, itirazın reddine...

Yargıtay 16. CD Esas: 2017/1840 Karar: 2017/4888 Tarih: 14.09.2017

Karar #2

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana "Dinsizsiniz, Allahsızsınız" demekten ibaret eyleminin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp katılan tarafından uğradığını düşündüğü haksızlığa karşı bir tepki niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/13556 Karar: 2014/20828 Tarih: 10.06.2014

Karar #3
Sanığın müştekilere söylediği “dinsiz, imansızlar” şeklindeki sözün müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarını oluşturmaz. Yargıtay 4. CD Karar: 2017/7985

"Dinsiz İmansız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.