Senin İşin Satmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Senin İşin Satmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Senin işin satmak" ifadesi argo bir dil kullanımı taşıyan ve bir kişiyi aldatmak, kandırmak veya manipüle etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade genellikle alaycı veya hakaret içeren bir ton taşır ve kişinin dürüst olmadığını veya başkalarını kötü niyetle etkilemeye çalıştığını ima eder.

Hakaret mi?


Senin İşin Satmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın kastının belediye başkanı ve aynı zamanda adayı olan katılanın ilçe sınırları dâhilindeki bir bölgeye ilişkin yaptığını düşündüğü icraatlarını beğenmediğini, bu konuda halkı yanlış bilgilendirdiğini belirtmek amacıyla söylenmiş sözler (Senin işin tümüyle yalan, sen çok yalancı birisin, senin işin satmak, ...'a zarar vermek, senin yapmak istediğin köyündeki aldım dediğin arsaları da satmak, senin düşündüğün bunlar,...lı'ya ve... 'a çok büyük zarar verdin) olması, katılanın toplum önünde tanınmış birisi olması, yazı bütünüyle ele alındığında kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlayan güncel haber, yorum ve eleştiri niteliğinde olması, hem bir politikacı hem de belediye başkanı olan katılanın sürekli toplum önünde olması nedeniyle eleştirilere açık olmasının zorunluluğu, bu tarz söylemlerin AİHM kararlarında da belirtilen şok edici, incitici ve sert eleştiriler kapsamında kalması nedenleri ile hukuka aykırılık unsuru oluşmayan atılı suçtan sanığın beraati yerine yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/4311 Karar: 2018/1667 Tarih: 13.02.2018

"Senin İşin Satmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.