Adaletin Kokuşmuşluğunun Resmidir

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adaletin Kokuşmuşluğunun Resmidir"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adaletin kokuşmuşluğunun resmidir" ifadesi, adalet sisteminin bozulmuş, yozlaşmış ve işlevini yerine getiremediği durumları anlatan bir tabir olarak kullanılır. Bu ifade, adaletin sağlanmadığı, haksızlıkların ve yozlaşmış uygulamaların olduğu durumları tanımlamak için kullanılabilir. Bu tür durumlar, hukuki süreçlerin dürüst ve adil bir şekilde işlememesine, insanların haklarını arayamamasına veya haksızlığa uğramasına yol açabilir.

Hakaret mi?


Adaletin kokuşmuşluğunun resmidir kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Sosyal medyada, hâkimi hedef alarak: Bir hakim yüzlerce dosyası olan bir suçluya seni seviyorum diyorsa ülkede adaletin kokuşmuşluğunun resmidir, bu beyefendinin insanlara adalet dağıtacağına inanan bir gerizekalı var mı acaba, pes diyorum) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

 

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/2732 Karar: 2018/1199 Tarih: 06.02.2018

"Adaletin Kokuşmuşluğunun Resmidir" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.