Onun Bunun Altına Yatıyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Onun Bunun Altına Yatıyorsun"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Onun Bunun Altına Yatıyorsun" ifadesi, argo veya gündelik dilde kullanıldığında, bir kişinin farklı insanlarla cinsel birliktelik yaşadığını ifade eden bir deyimdir. Bu ifade genellikle eleştirel veya alaycı bir anlam taşır ve kişiyi küçümsemek veya aşağılamak amacı taşıyabilir.

Hakaret mi?


Onun Bunun Altına Yatıyorsun kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Kendisine "sürtük" denilmesine karşılık: Orospu, onun bunun altına yatıyorsun) ve yükletilen suça yönelik karara ilişkin katılan ...in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnamedeki isteme uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (karşılıklı hakaret sebebiyle ceza verilmesine yer olmadığına) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/9814 Karar: 2018/14136 Tarih: 31.10.2018

"Onun Bunun Altına Yatıyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.