Ne Biçim Adamsın/Kadınsın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ne Biçim Adamsın/Kadınsın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ne Biçim Adamsın/Kadınsın" bir kişinin davranışlarını veya tutumlarını eleştiren veya şaşırtıcı bulan bir ifadedir. Bu ifade, genellikle bir kişinin beklentilere uymayan veya kabul edilemez şekilde davrandığı durumlar için kullanılır. İfade, karşındaki kişinin ne yaptığını veya neden böyle bir davranış sergilediğini anlamakta zorluk çekildiğinde veya hoşnutsuzluk ifade etmek için kullanılır. "Ne biçim adamsın?" ifadesi genellikle olumsuz bir ton taşır ve kişinin eylemlerini sorgular veya eleştirirken aynı zamanda şaşkınlığını da ifade edebilir.

Örneğin, bir arkadaşınız sizinle anlaşılmaz bir şekilde ters davrandığında veya beklenmedik bir şekilde kötü bir davranış sergilediğinde, "Ne biçim adamsın?" ifadesini kullanarak bu tutumu sorgulayabilirsiniz. Bu ifade, genellikle olumsuz bir durumu veya hayal kırıklığını ifade etmek için kullanılırken, iletişimde dikkatli ve nazik olmak önemlidir çünkü ifade karşınızdaki kişiyi kırabilir veya savunmaya geçirebilir.

Hakaret mi?


Ne Biçim Adamsın/Kadınsın kelimesi hakaret değildir. 

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Doktora hitaben: Sen ne biçim adamsın, nasıl böyle yaparsın) ve yükletilen suça yönelik o yer Cumhuriyet savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16327 Karar: 2022/16360 Tarih: 01.07.2022

Karar #2

Sanığın şikâyetçiye karşı sarf ettiği "Senin gözün çıksın, sen ne biçim kadınsın" şeklindeki sözlerinin beddua niteliğinde olduğu, katılanın onur, şeref ve saygınlığına saldırı niteliği taşımadığı gözetilmeden ve sanığın üzerine atılı hakaret suçunun unsurlarının ne şekilde oluştuğu da kararda tartışılmadan yazılı şekilde hüküm kurulmasa bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/25658 Karar: 2013/5947 Tarih: 21.03.2013

Karar #3

Eyleme Senin kan iyidir, sen ne biçim kadınsın) ve yükletilen suça yönelik katılan... vekilinin temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/18065 Karar: 2022/19893 Tarih: 17.10.2022

"Ne Biçim Adamsın/Kadınsın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.