Senden Memur Olmaz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Senden Memur Olmaz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Senden memur olmaz" ifadesi, kişinin sorumluluk sahibi olamayacağı belirtilerek argo veya kaba bir dil kullanılarak, karşındaki kişiyi aşağılamak, küçümsemek veya onunla dalga geçmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifadeyle kişi, muhatabının kendisini üstün veya önemli hissettiği bir alanı veya konuyu hedef alarak, onu incitmek veya rahatsız etmek isteyebilir.

Bu tür ifadeler, saygısızlık, alay etme veya çatışma amacıyla kullanıldığında olumsuz bir anlam taşır. Saygılı ve hoşgörülü bir iletişimde bulunmak, sağlıklı ve olumlu ilişkilerin temelini oluşturur. Bu tür ifadelerin kullanımından kaçınılmalı ve insanların duygularına saygı gösterilmelidir.

Hakaret mi?


Senden Memur Olmaz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın icra memuru olan katılana haciz sırasında tutanak tutulurken söylediği "Senden memur olmaz, ne biçim memursun" şeklinde ağır eleştiri niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/17613 Karar: 2019/3425 Tarih: 19.02.2019

"Senden Memur Olmaz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.