Ecdadını Sinkaf Edeyim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ecdadını Sinkaf Edeyim"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Ecdadını Sinkaf Edeyim, bir hakaret ifadesidir. Sinkaf, insan dışkısı anlamına gelir. Bu sözü söyleyen kişi, karşısındaki kişinin ata ve soyuna küfür etmektedir. Bu söz, Türk Ceza Kanunu’na göre hakaret suçu oluşturabilir.

Hakaret mi?


Ecdadını Sinkaf Edeyim kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın ... Valiliğinde memur olarak görev yapan ve evrakı teslim etmek için kimlik isteyen mağdura "Seni burada görevlendirenin ecdadına sinkaf edeyim" deyip ana avrat sinkaflı sözler söyleyerek hakaret etmesi biçimindeki eyleminin TCK'nın 125/3-a maddesindeki kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunu oluşturduğu...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/19699 Karar: 2014/33988 Tarih: 25.11.2014

"Ecdadını Sinkaf Edeyim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.