Uydurmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Uydurmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Uydurmak" genellikle gerçek olmayan veya dayanaksız bilgi, hikaye veya ifadeler oluşturmak anlamına gelir. Bu terim, bir kişinin hayal gücünü kullanarak gerçek dışı veya doğrulanmamış bilgi veya öyküler üretmesini ifade eder. "Uydurmak," genellikle bir amacı veya sonucu elde etmek, bir durumu çarpıtmak veya dikkati dağıtmak amacıyla kullanılan bir terimdir.

"Uydurmak" dürüstlük ve güvenilirlikle ilişkilendirilen değerlerin ihlali olarak kabul edilir. Bu ifade, yalan söyleme veya manipülasyon amacıyla kullanılan bir terimdir ve çoğu toplumda olumsuz bir anlam taşır. "Uydurmak," söz konusu olduğunda insanların güvenini kaybetmesine ve iletişimde sorunlara yol açabilir. İletişimde samimiyet ve doğruluk, sağlıklı ilişkiler kurmak ve sürdürmek açısından önemli olduğu için "uydurmak" terimine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Hakaret mi?


Uydurmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılanlara söylediği kabul edilen "Yalan yanlış şeyler yazıyorsunuz, uydurup uydurup cevap veriyorsunuz lan, müdürünüz 20 yıldır oturuyor, ne is yapıyor" şeklindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dişi hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın bu suçtan beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/42934 Karar: 2017/12435 Tarih: 06.11.2017

"Uydurmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.