Senin Yaptığını Kızıl Komünistler Yapmaz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Senin Yaptığını Kızıl Komünistler Yapmaz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Senin yaptığını kızıl komünistler yapmaz" şeklindeki bir ifade, genellikle bir kişinin veya grubun radikal veya aşırı sol görüşleri olduğunu ima ederek, bu görüşleri eleştirmek veya küçümsemek amacıyla kullanılan bir deyimdir. İfadeden anlaşılan, bahsedilen eylemin veya davranışın aşırı sol görüşlü kişilerin bile kabul etmeyeceği kadar aşırı veya mantıksız olduğudur.

Hakaret mi?


Senin Yaptığını Kızıl Komünistler Yapmaz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana yönelttiği sözlerin (Sen paralcisin, hastasın, senin yaptığını paralelciler bile yapmaz, kızıl komünistler bile yapmaz, senin takıntın var, şu an yapmış olduğun şey de takıntı hastalığındandır) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış, ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı…

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/11162 Karar: 2020/19419 Tarih: 10.12.2020

"Senin Yaptığını Kızıl Komünistler Yapmaz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.