Satılmış

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Satılmış"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Satılmış" terimi genellikle bir kişinin, kendi ilke ve değerlerini terk ederek maddi veya kişisel çıkarlar için başkalarının etkisi altında hareket ettiği veya taviz verdiği durumları ifade etmek için kullanılan bir ifadedir. Bu terim, bir kişinin dürüstlük ve bağımsızlık prensiplerine sadık kalmadığını, bunun yerine kişisel kazanç veya avantaj sağlamak amacıyla tavizler verdiğini veya etik dışı davrandığını vurgular.

"Satılmış" kelimesi genellikle olumsuz bir anlam taşır ve kişilerin karakter eksikliği veya etik değerleri çiğnemesi durumlarını ifade ederken, aynı zamanda bu kişilerin güvenilmez ve adil olmayan davranışlar sergilediği düşüncesini yansıtabilir. Terim, siyaset, medya, iş dünyası gibi alanlarda, bir kişinin tarafsızlığından veya dürüstlüğünden saparak, başkalarının etkisi altında hareket ettiğini veya çıkar sağladığını ifade ederken kullanılabilir. Kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken nokta, "satılmış" kelimesinin sert veya aşağılayıcı bir anlam taşıyabileceği ve kişileri aşağılama amacı taşımadan, yapıcı bir dil kullanılmasının önemli olduğudur.

Hakaret mi?


Satılmış kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın hakkındaki yakalama müzekkeresini yerine getirmek isteyen jandarma görevlilerine "Sizin beni götürme yetkiniz yok, götürürseniz eşek gibi geri getirirsiniz, size kaç para verdiler, satılmışlar" demekten ibaret eyleminin 5237 sayılı TCK'nın 125/1-3-a, 43 bendinde tanımlanan kamu görevlisine görevinden dolayı zincirleme hakaret suçunu oluşturduğu...

Yargıtay 4. CD Esas: 2009/16387 Karar: 2011/17532 Tarih: 17.10.2011

Karar #2

Sanığın .. TV internet sitesine katılanı kastederek ... tarihinde "29 Mart akşamı... ve tayfası kaybedecek. Manda derisinden yüzleri yoksa bu zevat...’i terk edecek" biçiminde, ... tarihinde ise "Memleketi vatan salmışlar, memleketi yakan yakarlar, bu memleketten defolup gitmeli, bunların yüzüne tükürülse yarabbi şükür yağmur yağıyor derler, utanmazlar" biçimindeki sözlerle zincirleme şekilde hakaret ettiğinin anlaşılması karşısında, yerinde olmayan gerekçeyle beraat karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/12487 Karar: 2014/2703 Tarih: 30.01.2014

Karar #3

Aracı sahibi olan sanığın "Şerefsizler, satılmışlar, rüşvetçiler, maaşınızı minibüsçülerden alıyorsunuz, onlar size para veriyor, onun için onları koruyorsunuz, bizim hakkımızı yiyorsunuz, bu arabayı bağlayamazsınız, size bu arabayı bağlatmam, erkekseniz bağlayın bakalım" şeklinde sözler sarf ettiği anlaşılan olayda, TCK'nın 265. maddesinde aranan cebir, tehdit unsurlarının oluşmadığı ve eylemin zincirleme şekilde kamu görevlilerine hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, oluşa uygun düşmeyen gerekçeler ve yanılgılı değerlendirme sonucu görevi yaptırmamak için direnme suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 5. CD Esas: 2013/5411 Karar: 2014/10081 Tarih: 23.10.2014

Karar #4

Eylemin (Mektupla, hakkında ceza hükmü veren mahkeme heyetine hitaben: Allah belanızı versin, satılmışlar) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnamedeki isteme uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/2064 Karar: 2018/1218 Tarih: 07.02.2018

"Satılmış" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.