Kavat

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kavat"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kavat" argo kullanımda, genellikle cinsel içerikli veya edebe uygun olmayan bir dil kullanarak konuşan veya davranan bir kişiyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu ifade, kişinin kaba veya terbiyesiz bir şekilde konuştuğunu veya davrandığını ifade ederken, aynı zamanda düşük seviyeli veya saygısız bir dil kullanımını vurgular. "Kavat" terimi, genellikle olumsuz bir çağrışım taşır ve uygun olmayan bir dil kullanımını veya tavırları eleştirmek veya tanımlamak amacıyla kullanılır.

Bu deyim, bir kişinin terbiyesizce veya ahlaki sınırları aşan bir şekilde davrandığını veya konuştuğunu ifade ederken, aynı zamanda insanların saygılı ve düzgün bir dil kullanımının önemini vurgular. "Kavat" ifadesi, toplumsal etiket ve iletişim kurallarına uyma gerekliliğini anlatırken, aynı zamanda insanların başkalarına karşı saygılı ve saygın bir şekilde davranma sorumluluğunu vurgular. Terim, insanların iletişimdeki zarafet ve saygıyı koruma gerekliliğini anlatırken, aynı zamanda kaba ve terbiyesiz davranışlardan kaçınma gerekliliğini vurgular.

Hakaret mi?


Kavat  kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Katılanın sanığın kendisine yönelik "Pezevenk, kavat, papaz, boynuzlu biçimindeki sözlerle hakaret ettiğine ilişkin beyanlarını doğrulayacak mahiyette ifadelerde bulunan tanık ...'in anlatımları yöntemince tartışılıp irdelenmeden, yetersiz gerekçe ile beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/22247 Karar: 2014/1229 Tarih:20.01.2014

"Kavat" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.