Maksatlı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Maksatlı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Maksatlı" kelimesi, olumsuz bir anlam taşıyan argo bir terim değil. Aslında "maksatlı" kelimesi, olumsuz bir anlam taşımayan ve bir eylemin veya niyetin belirli bir amacı veya hedefi olduğunu ifade eden bir terimdir. Bu kelime, genellikle bir şeyin veya bir eylemin belirli bir sonuca yönelik olduğunu ifade etmek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Maksatlı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın müştekiye söylediği kabul edilen "Önyargılı bir iddia makamının maksatlı ve fevri tutumuyla" şeklindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/37062 Karar: 2017/7876 Tarih: 15.06.2017

"Maksatlı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.