Kaç Tane Baban Var

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kaç Tane Baban Var"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kaç tane baban var?" ifadesi, argo bir şekilde kullanılan ve aşağılayıcı bir anlam taşıyan bir ifadedir. Bu ifadeyle kişi, karşısındaki kişinin cinsel ilişkileri hakkında aşağılayıcı bir şekilde alay etmeye çalışmaktadır.

Hakaret mi?


Kaç Tane Baban Var kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Suriye Konsolosluk binası önünde görevli polis memuru olan yakınanın konsolosluk binasından çıkan ve otogara gitmek için kendisinden yardım isteyen yaşlı bir şahsın yardıma muhtaç olduğunu görerek haber merkezine durumu bildirmesi, ekip aracı gelinceye kadar hizmet binasında oturmasına izin vermesi, bu sırada denetime gelen görevli baş komiser olan sanığın yakınanı hizmet binasına yabancıların alınmaması konusunda uyarması ve yaşlı şahsı dışarıya çıkartması, bunun üzerine yakınanın sanığa söz konusu yaşlı şahsın babası da olabileceğini söylemesi üzerine sanığın yakınana "Senin kaç tane baban var" dediğinin tanık....'in beyanıyla doğrulanması, sanığın bu beyanının yakınanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu, yakınanın görevinin gereklerine ve emirlere aykırı olarak yabancı bir şahsı hizmet binasının içine almasının hakaret suçunun oluşumuna engel olmayacağı, bu durumda sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 129/1. maddesinin uygulanma olasılığının tartışılabileceği düşünülmeden sanık hakkında yazılı şekilde beraat kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/30395 Karar: 2013/16908 Tarih: 24.06.2013

"Kaç Tane Baban Var" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.