Kasıtlı ve Taraflı Hareket Etmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kasıtlı ve Taraflı Hareket Etmek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kasıtlı ve taraflı hareket etmek, bilerek ve önyargılı bir şekilde davranmak demektir. Bu ifade, genellikle adaletsiz, haksız veya çıkar odaklı bir tutum sergileyen kişiler için kullanılır. Kasıtlı ve taraflı hareket eden kişi, gerçeği göz ardı eder, kendi fikrini dayatır veya bir tarafı korur.

Hakaret mi?


Kasıtlı ve Taraflı Hareket Etmek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Adalet Bakanlığına sunulan dilekçede, hâkim hedef alınarak: Tutanakta arz ettiğim gerekçelerle kasıtlı ve taraflı hareket ederek görevini kötüye kullanan, sonucunda taraflı karar veren ve mağduriyetime sebep olan... Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ... sicil numaralı ... hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmasını...) ve yükletilen suça yönelik katılan temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/40633 Karar: 2022/23327 Tarih: 23.11.2022

"Kasıtlı ve Taraflı Hareket Etmek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.