Beni Alsan Ne Olacak Lan?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Beni Alsan Ne Olacak Lan?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Beni alsan ne olacak lan?" ifadesi, genellikle bir teklif veya davet karşısında, kişinin kabul edilmesinin bir anlamı olmadığını ifade etmek için kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, birisi tarafından bir teklif veya davet yapıldığında, kişinin kabul edilmemesinin veya reddedilmesinin bir önemi olmadığını vurgular.

Bu ifade, bazen alaycı bir şekilde de kullanılabilir ve kişinin kendisini övme veya yüksek görme amacıyla kullanılabilir. Ancak, bu tür kullanımlar genellikle kaba veya saygısız bir davranış olarak algılanır.

"Beni alsan ne olacak lan?" ifadesi argo bir ifade olarak kabul edilir ve konuşma ortamına ve konuşma ortağına uygun bir şekilde kullanılmalıdır. Genellikle, bu tür ifadelerin kullanımı, diyalogu olumsuz bir şekilde etkileyebilir ve karşı tarafın tepkisini tetikleyebilir.

Hakaret mi?


Beni alsan ne olacak lan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olay kapsamında sanık tarafından kamu görevlisine söylenen sözlerin (Polise hitaben: Sen kimsin, beni alamazsın, beni alsan ne olacak lan) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket sınırlarını aşan kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet hükmü kurulması bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16425 Karar: 2022/16726 Tarih: 04.07.2022

"Beni Alsan Ne Olacak Lan?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.