Devede de Boy Var Ama Aklı Yok

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Devede de Boy Var Ama Aklı Yok"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Devede de Boy Var Ama Aklı Yok" deyimi, bir kişinin veya nesnenin fiziksel görünümünün veya büyüklüğünün göze çarptığı, ancak zeka veya zeka açısından aynı derecede etkileyici olmadığı durumları ifade eder. Bu deyim, bir şeyin ya da kişinin dış görünüşünün yanıltıcı olabileceğini ve gerçek değeri veya yetenekleri hakkında yanıltıcı bir izlenim yaratabileceğini vurgular.

Bu deyimi kullanarak genellikle, bir kişinin veya nesnenin göze çarpan fiziksel özelliklerinin arkasında derinlemesine bir içeriğin veya yeteneklerin olmadığı durumları ifade edebilirsiniz. Örneğin, bir kişi çok yakışıklı veya güzel olabilir, ancak entelektüel yetenekleri veya bilgisi açısından sınırlı olabilir. Benzer şekilde, bir nesne büyük ve göz alıcı olabilir, ancak işlevselliği veya değeri açısından sınırlı olabilir. Bu deyim, yüzeydeki şeylerin ötesine bakmanın ve gerçek değeri anlamanın önemini vurgular.

Hakaret mi?


Devede de Boy Var Ama Aklı Yok kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın Jandarma Karakol Komutanlığında jandarma er olan mağdur ...'e yönelttiği sözlerin (Devede de boy var ama aklı yok) müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/34765 Karar: 2022/9654 Tarih: 06.04.2022

"Devede de Boy Var Ama Aklı Yok" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.