Şerefsizin Evladı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

" Şerefsizin Evladı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Şerefsizin Evladı deyimi, bir kişiyi ahlaki olarak eksik, saygısız veya kötü niyetli olarak tanımlar. Bu deyim genellikle olumsuz bir şekilde kullanılır ve kişinin karakterini eleştirmek amacıyla kullanılır. Şerefsizin Evladı ifadesi, argo bir tabir olup, günlük konuşmalarda sıkça duyulan bir deyimdir. Şerefsizin Evladı deyiminin kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte, Türkçe argo dilinde yaygın olarak kullanılan bir ifadedir. Bu deyim, kişinin saygısız, kaba ve ahlaki değerlere uymayan davranışlar sergilediğini vurgulamak için kullanılır. Şerefsizin Evladı ifadesi, genellikle yakın çevredeki insanlar arasında, özellikle sinirlenme veya öfke anında kullanılır.

Özetlemek gerekirse, Şerefsizin Evladı deyimi, bir kişinin ahlaki olarak eksik, saygısız veya kötü niyetli olduğunu ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu deyim, kişinin karakterini eleştirmek amacıyla kullanılır ve günlük konuşmalarda sıkça duyulan bir ifadedir.

Hakaret mi?


Şerefsizin Evladı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Kullanılan ifadelerin (Facebook hesabından, Cumhurbaşkanına hitaben: Askeri, halkı, polisi karşı karşıya getiriyorsun ya, her ne oyunun varsa üstünde patlasın, şerefsizin evladı, kansız hain, bölmeye doyamadı ülkeyi) düşünce özgürlüğü bağlamında hukuki koruma görmesinin mümkün olmadığı ve somut olayda Cumhurbaşkanına hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu tüm dosya kapsamından anlaşılmakla, mahkemece sanığın suç kastının bulunmadığı gerekçe gösterilerek hakkında beraat hükmü kurulmasında isabet görülmediğinden...

Yargıtay 16. CD Esas: 2018/3029 Karar: 2018/4514 Tarih: 05.11.2018

" Şerefsizin Evladı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.