Amele Karısı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Amele Karısı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Amele karısı" ifadesi, Türkçede argo ve olumsuz bir tabirdir. Bu ifade, genellikle düşük sosyoekonomik statüye sahip ve eğitim düzeyi düşük olan bir kadını tanımlamak için kullanılır. Ayrıca, bu tabir kullanıldığında, kişinin kaba ve sert bir tavır sergilediği veya toplumsal normlara uymadığı ima edilir.

Bu tür ifadeler, özellikle toplumsal ortamlarda ve insanlar arasındaki ilişkilerde saygıyı zedeleyebilir ve gerilime yol açabilir. Bu nedenle, iletişimde daha saygılı ve olumlu ifadeler kullanmaya özen göstermek önemlidir.

Hakaret mi?


Amele karısı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın müştekiye söylediği kabul edilen "Amele karısı" şeklindeki ağır eleştiri ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/37065 Karar:  2017/2121 Tarih : 27.02.2017

"Amele Karısı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.