İsrafçı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İsrafçı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İsrafçı" ifadesi, argo dilde yaygın olarak kullanılan ve bir kişiyi gereksiz yere para harcamak, kaynakları boşa kullanmak veya savurgan olmakla suçlayan bir terimdir. Bu terim, genellikle alaycı veya eleştirel bir ton taşır ve kişiyi para yönetimi veya kaynak kullanımı konusunda eleştirmeyi amaçlar.

Hakaret mi?


İsrafçı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana yönelik ifadeleri (Sosyal paylaşım sitesi üzerinden Büyükşehir Belediye Başkanına yönelik: İsrafçı, tahrikçi, gözündeki kalası, kütük, amazon ormanı haline getiren bir ahlak yoksunu) bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/14938 Karar: 2021/15484 Tarih: 25.05.2021

"İsrafçı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.