Kabadayılık Yapıyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kabadayılık Yapıyor"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kabadayılık yapıyor" ifadesi, bir kişinin kendini güçlü, baskın veya tehdit edici bir şekilde göstermeye çalıştığı, hava attığı veya gösteriş yaptığı anlamını taşır. Genellikle kişinin gerçekte sahip olmadığı veya abarttığı bir güç veya yetkiyi sergilemeye çalıştığını ifade eder. Bu ifade, kişinin kendini göstermek veya önemli hissettirmek için bazı davranışlar sergilediği durumları ifade etmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Kabadayılık Yapıyor kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Hâkime hitaben: Hâkim hâkim değil ki kabadayılık yapıyor, sabah evde kızıp sinirini bizden çıkartıyor, evde sinirlenmiş burada bize hava atıyor) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18, CD Esas: 2015/9238 Karar: 2015/13195 Tarih: 09.12.2015

"Kabadayılık Yapıyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.