Savcıysa Savcılığını Bilsin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Savcıysa Savcılığını Bilsin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Savcıysa savcılığını bilsin" ifadesi, genellikle bir kişinin yetki veya sorumluluğuna uygun davranmasını ve profesyonel rolünü doğru bir şekilde yerine getirmesini ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin kendi pozisyonunu ve yetkisini doğru bir şekilde kullanması gerektiğini belirterek, otorite ve sorumluluk sahibi kişilerin profesyonel davranışlarını ve rollerini yerine getirmeleri gerektiğini vurgular.

"Savcıysa savcılığını bilsin" terimi, genellikle olumlu bir anlam taşır ve kişilerin kendi uzmanlık alanlarında ve sorumlulukları dahilinde doğru davranmaları gerektiğini ifade ederken, aynı zamanda kişilerin yeteneklerini ve bilgilerini etkili bir şekilde kullanmalarının önemini vurgular. Bu ifade, insanların profesyonel kimliklerini ve rollerini doğru bir şekilde yerine getirmelerinin önemini hatırlatırken, aynı zamanda kişilerin kendilerine uygun davranmalarının ve sorumluluklarını yerine getirmelerinin olumlu sonuçlar doğuracağını belirtir. Kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken nokta, ifadenin kişilerin yetki ve sorumluluklarını vurgulamayı amaçladığı, ancak kişileri küçümseme veya eleştiri amacı taşımadığı unutulmamalıdır.

Hakaret mi?


Savcıysa Savcılığını Bilsin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın hakkında daha önce kesinleşen adli para cezasının infazı için jandarma tarafından adliyeye getirildiği, koridorda bekletildiği sırada ... Adliyesi'nde görevli müşteki Cumhuriyet savcısı tarafından sanık kastedilerek jandarmaya "Bunu niye getirdiniz" diye sorulması üzerine sanığın "Dışarıda olsaydı ben sana gösterirdim" dediği, jandarmanın kişinin savcı olduğu uyarısı üzerine de müşteki Cumhuriyet savcısına karşı söylediği "Savcıysa savcılığını bilsin" şeklinde kaba ifade niteliğindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması sebebiyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/1318 Karar: 2015/1707 Tarih: 22.05.2015

"Savcıysa Savcılığını Bilsin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.