İmama Bak İmama

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İmama Bak İmama"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İmama bak, imama" deyimi, bir kişinin başkasını eleştirirken veya uyarırken, önce kendi durumunu iyileştirmesi gerektiğini ima eden bir ifadedir. Bu deyim, kişinin kendi davranışlarını düzeltmesi veya kendi hatalarını düzeltmesi gerektiğini vurgularken, başkalarını eleştirmek yerine kendi eksiklikleriyle ilgilenmeyi önerir.

Örneğin, bir kişi başka birinin giyim tarzını eleştiriyorsa, başkalarına bakmak yerine kendi giyim tarzını düşünmesi gerektiği anlamında kullanılabilir. Bu ifade, insanların önce kendi meseleleriyle ilgilenmeleri gerektiğini vurgulamak için kullanılan bir özlü sözdür.

Hakaret mi?


İmama Bak İmama kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılan hitaben söylediği kabul edilen sözlerinin (Cami imamına hitaben: Hocanın anlattığıma inanmayın, imama bak imama, kendi söylediğini kendisi yapmıyor, boşa konu..) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışa hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyet karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/6023 Karar: 2019/16901 Tarih: 02.12.2019

"İmama Bak İmama" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.